Podatki

DOM UPOKOJENCEV
Dr. Franceta Bergelja Jesenice

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

 +386 4 5834 100
 +386 4 5834 120
 info@dom-jesenice.si

Dom dr. Franceta Bergelja - Poslanstvo ustanove

Poslanstvo Doma je usmerjeno v zagotavljanje celovite in kakovostne skrbi za starejše, ki temelji na spoštovanju človekovega življenja in dostojanstva. Nudimo bivanje, oskrbo, zdravstveno nego, fizioterapijo, delovno terapijo, dnevno varstvo ter oblike začasnega varstva. Delo s stanovalci je osnovano na konceptu udeleženosti uporabnikov in partnerskega odnosa.

Kakovost storitev lahko zagotavljamo z individualizirano obravnavo, načrtovanjem oskrbe ter timskim pristopom. Z namenom ustvarjanja kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev se povezujemo z okoljem, z različnimi izvajalci, organizacijami, društvi, posamezniki ter izvajamo veliko najrazličnejših aktivnosti v skladu z interesi in zmožnostmi stanovalcev. 

Z našimi programi, aktivnostmi in projekti želimo graditi konstruktivno medsebojno sodelovanje in povezovanje vseh ključnih deležnikov-stanovalcev, uporabnikov pomoči na domu, svojcev,  zaposlenih in lokalne skupnosti.