Podatki

DOM UPOKOJENCEV
Dr. Franceta Bergelja Jesenice

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

 +386 4 5834 100
 +386 4 5834 120
 info@dom-jesenice.si

Kontaktni podatki

Recepcija:
Tel.: (04) 583-41-00,  e-pošta: recepcija-jesenice@ssz-slo.si

Direktorica: dr. Karmen ARKO, dr. socialne gerontologije
Tel.: (04) 583-41-05, e-pošta: karmen.arko@ssz-slo.si

Pomočnik direktorja: Mitja SLAPAR, mag. posl. ved
Tel.: (04) 583-41-06,  Fax: (04) 583-41-20,  e-pošta: mitja.slapar@ssz-slo.si,  e-pošta: dufbj@siol.net

Socialna služba: Duši ŽAKELJ, univ.dipl.soc. 
Tel.: (04) 583-41-03, e-pošta: dusi.zakelj@ssz-slo.si

Timski vodja in vodja kakovosti: Marija TRČEK, mag. zdr. nege
Tel.: (04) 583-41-14, mobitel: (040) 43-63-77, e-pošta: marija.trcek@ssz-slo.si

Vodje zdravstvene nege in oskrbe:

Vodja zdravstvene nege: Maja OBLAK, dipl. med. sestra
Tel.: (04) 583-41-15, mobitel: (040) 43-63-76, e-pošta: maja.oblak@ssz-slo.si

Vodja pomoči na domu: Klavdija Abram Arnež, univ.dipl.soc.del. 
Tel: 04/ 583-41-04, e-pošta: klavdija.abram-arnez@ssz-slo.si

Koordinator pomoči na domu: Lujka BRČINOVIĆ 
Tel: 04/ 583-41-04

Fizioterapija: Nina JUSTIN, dipl.ft. 
Tel.:04/ 583-41-16, e-pošta: fizioterapija-jesenice@ssz-slo.si 

Delovna terapija: Natalija JOVANOVIĆ,  Mojca ROTAR, dipl.dt. 
Tel.: (04) 583-34-17, e-pošta: delovna.terapija@ssz-slo.si

Ambulanta: Jasmina DŽAFIĆ, med. sestra 
Tel.: (04) 583-41-07, mobitel: (040) 57- 25-44, e-pošta: jasmina.dzafic@ssz-slo.si